Ska Sorulanlar / Aracýmýn Bakýmýný Yetkili servis dýþýnda yaptýra bilirmiyim ?

Evet yaptýra bilirsiniz.Dikkat edilmesi gereken Tercih ettiðiniz Özel servisin 15 adet sertifikalý personeli,1000 metre kare servis alaný ve TSE 12047 Yetkili servislere verilen HÝZMET YETERLÝLÝK BELGESÝ nin olmasýdýr.Buþartlara uygun tüm özel servislerde Garantili aracýnýzýn bakýmýný yaptýra bilirsiniz.