Sýkça Sorulanlar / Blok Muafiyeti Kanunu Nedir?

Otomotiv sektöründeki yetkili servislerin katĂ˝ tutumlarĂ˝nĂ˝ ve yüksek fiyat politikasĂ˝nĂ˝n önüne geçecek olan bu yasa araç sahiplerine rahat bir nefes aldĂ˝racak, otomobil sahipleri örneĂ°in bu kanun sayesinde teknik ĂžartlarĂ˝ saĂ°lamýÞ( h y b .  hizmet yeterlilik belgesine ( TSE 12047 ) veya herhangi bir marka otomobil servisliĂ°i sözleĂžmesi olan ) özel bir servise gidip periyodik bakĂ˝m veya yaĂ° deĂ°iĂžim iĂžlemi yaptĂ˝rdýðýnĂ˝z  zaman  yetkili serviste yaptĂ˝rmýÞsĂ˝nĂ˝z gibi aracĂ˝nĂ˝zĂ˝n garantisi devam edebilecektir.Garanti kapsamĂ˝ndaki aracĂ˝nĂ˝zĂ˝n garantiden çĂ˝kmasĂ˝ veya km bakĂ˝mlarĂ˝nĂ˝ Üretici Otomobil firmasĂ˝nĂ˝n  yetkili kĂ˝ldýðý servislerde yaptĂ˝rmadýðýnĂ˝z taktirde aracĂ˝nĂ˝zĂ˝n garantisi biter gibi örnekler söz konusu deĂ°ildir.Blok muhafiyeti yasasĂ˝ eĂžliĂ°inde rekabet kurulu düzenlemeleri ile tüketicilerin tüm yasal haklarĂ˝ koruma altĂ˝na alĂ˝nmaktadĂ˝r.Periyodik bakĂ˝mlarĂ˝ Yetkili Servisler dýÞýnda yaptĂ˝rdýðýnĂ˝z zaman  bakĂ˝m ve onarĂ˝mlarda hatalĂ˝ iĂžcilik veya kullanĂ˝lan filitrelerde  hata olursa, bu iĂžlemlere baĂ°lĂ˝ yaĂžanabilecek arĂ˝zalar araç garantisi dýÞýnda kalmaktadĂ˝r.ÖRNEK: yeni takĂ˝lan yaĂ° filitresinin yaĂ° kaçĂ˝rmasĂ˝ gibi.DiĂ°er araç üzerindeki sarf malzemeler haricindeki yedek parçalarĂ˝n garantisi devam etmektedir.