Hizmetlerimiz / Þirketler Filo Bakým Onarým Hizmetleri

Ticari ve bireysel Ýhtiyaç duyulaný kadar sahip olduðunuz 5 adet  ve üzeri  araçlarýnýzýn bakým ve onarým servis hizmetlerindeki uygun bakým maliyetleri her zaman önem taþýmaktadýr.Bir aracýn bakýmý ve onarýmýna harcanan üçret 5-10 arac üzerinden deðerlendirilerek yýl sonu araç bakým maliyetlerine yansýmaktadýr.Uygun fiyata servis hizmeti almak demek yýl sonu araç bakým maliyetlerinin beklentinin altýnda olmasý demektir,yani þirketin tl kazancýdýr.Þirket bünyesindeki aracýnýza en uygun servis hizmeti ala bileceðiniz adres konaft fýat alfa romeo özel servisidir.Ýddalýyýz,Kararlýyýz.Araç bakým ve onarýmýný  sadece yað ve filitre deðiþimi olarak görmek demek araç üzerindeki ortalama 5000 kalem parçayý hiçe saymak demektir.Yað bakýmý ve onarýmý haricinde çýkabilecek arýzalarda sizlere farklý alternatifler sunmak ve maliyeti en uygun fiyata çeke bilmek profesyonel çalýþmaya baðlýdýr.Bizlerle çalýþan Konya içi ve dýþý 18 adet  filo müþterilerimize servisimizde çalýþan 30 personelimiz  ile hizmet vermenin gururunu yaþýyoruz.