Hizmetlerimiz / Otomobil Yedek Parça

Otomobiller ortalama olarak 5.000’e yakýn parçadan oluþmaktadýr.Bu parçalar orjinal,yerli üretim,eþdeðer ve sökme parçalar olarak adlandýrýlýr.Servisimizde orjinal opar parçalarý kullanýlmaktadýr.Eþ deðer parça ve yerli üretim parçalar  müþteri onayý ile temin edilmektedir.Yüksek maliyetli sökme parçalar ile yerli üretim parçalarýn servisimizden talep edilmesi müþteri onayý ve imza karþýlýðý saðlanmaktadýr.