Hizmetlerimiz / Oto Klima

Yaz aylarĂ˝nda kullanĂ˝lan Klima devresindeki pislik partikülleri ancak tüm sistemin ayrĂ˝ntĂ˝lĂ˝ biçimde temizlenmesiyle yok edilebilir.Klima sisteminde soĂ°utmamĂ˝n oluĂžtuĂ°u nemli bir bölge olan evaparatöre toz zerreciklerinin sĂ˝zmasĂ˝, zamanla bakterilerin oluĂžmasĂ˝na da neden olur. Biriken bakteriler,alerjisi olan sürücüleri rahatsĂ˝z eder.SoĂ°utucu  Evaparatörde biriken bakterileri yok etmek üzere, bu iĂž için geliĂžtirilmiĂž antibakteriyel temizleme spreyler kullanĂ˝lmasĂ˝ gerekmektedir. Klima dezenfektasyon spreyi; çimIenme, bakteri, mantar ve küfü önlediĂ°i gibi mikro organizmalarĂ˝n yol açabileceĂ°i sorunlarĂ˝ çözüyor.Klima polen filitresi araç içerisine akýÞý olan havanĂ˝n temizlenmesinde büyük rol oynamaktadĂ˝r.Yaz baĂžlarĂ˝nda yapĂ˝lan klima kontrolleri klima gazĂ˝,polen filitre,klima motor yaĂ°Ă˝ vs.iĂžlemlerinin servis tarafĂ˝ndan kontrolü gerekmektedir.