Hizmetlerimiz / Oto Ekspertiz Hizmetleri

Oto alým satýmýnda güven  önemli.  "Güvenmek iyidir, kontrol etmek daha iyidir".

Ýkinci el araç satýn alýrken nasýl bir araç aldýðýnýzý bilmek en doðal haktýr.Satýn almak isteðiniz fýat marka aracýnýzýn,Kaporta,boya,motor,yürüyen aksamý ve diðer donanýmlarý  gibi genel kontrolleri

Uzman kadromuz eþliðinde  þeffaf  bir ortamda belirlenmektedir.