Hizmetlerimiz / Araç Yað Deðiþim

Motor yað deðiþim ve peryodik bakým zamanlarý fýat üretici tarafýndan belirlenir.Fýat sertifikalý uzman kadromuz aracýnýzýn motor tipine göre yað deðiþim zamanýný bilerek uygulama yapmaktadýr.Aracýnýzýn klometresine uygun zamanlarda motor yaðýnýn deðiþtirilmesi motor performansýný arttýrýr ve yakýtýnýzý en uygun seviyede tüketmesine yardýmcý olur.Motor yaðlama sistemi çok hassas dengeler çerçevesinde çalýþtýðý için dizel 1.3 - 1.9 ve 2.8 motorlarýn yað deðiþim km.si her 10.000 km de bir ,Yeni model 1.6 ve 2.3 motorlarýn ise her 20.000 bir yað deðiþim ve bakýmlarý yapýlmalýdýr.Servisimizde kullanýlan selenýa ve opet marka yaðlar Fýat üretici firma tarafýndan onaylýdýr.