Haberler / REKABET KURULU TOPLANTISI

Motorlu taþýtlat yasasý blok muhafiyeti rekabet kurulu toplantýsý tofaþ türk otomobil fabrikasýnda gerçekleþtirildi.Toplantýya yoðun katýlým saðlandý.Özel servislerin teknik verilere ulaþýmý ve TSE 12047 YETKÝLÝ SERVÝSLER Hizmet yeterlilik belgesinin önemi ve hizmet kalitesi,Garantili araçlara yað deðiþimi ve peryodik bakým yapabilme yetkilerinin yasalar çerçevesinde kli önemi anlatýmlarý ve bir çok servis noktasýnýn satýþ ve hizmeleri ele alýndý.Bilgi kaynaðý:www.odd.org.tr    vep adresi

 

(31.10.2018)